فیلم | عاقبت غیرمنتظره سیگار کشیدن در پمپ بنزین!

وقتی سماع، سوژه نقاشان می‌شود
واکنش غیرمنتظره کارگر یک پمپ بنزین در شهر صوفیا بلغارستان به سیگار کشیدن یک جوان را در ویدئوی زیر ببینید.

وقتی سماع، سوژه نقاشان می‌شود