منصوریان: دایی عصبانی می‌شود هر چه از دهانش بیرون بیاید می‌گوید

وقتی دولت پوست کلفت می‌شود!
سرمربی استقلال می‌گوید:«دایی به من گفت هرچه از سکوها گفتند نثار نیمکت شما.»

وقتی دولت پوست کلفت می‌شود!