نظر مسعود فراستی درباره موفقیت‌های جهانی فروشنده!

وقتی جاده قوز در می‌آورد!
در حاشیه نامزدی فیلم جدید فرهادی در گلدن گلوب و فهرست اولیه اسکار و…شهاب جعفرنژاد این کاریکاتور را در اینستاگرامش منتشر کرد.

وقتی جاده قوز در می‌آورد!