تعداد خودپردازهای بانک‌ها به چند هزار دستگاه افزایش یافت؟

وقتی بازیگر سرشناس ترجیح می‌دهد اربابی فقیر باشد تا نوکری ثروتمند
ایرنا به نقل از معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی نوشت: پیش از دولت یازدهم، در مجموع 27 هزار دستگاه خودپرداز در کشور فعال بود، اما در حال حاضر تعداد آن به 42 هزار دستگاه افزایش یافته است.

وقتی بازیگر سرشناس ترجیح می‌دهد اربابی فقیر باشد تا نوکری ثروتمند