قیمت نفت ۵۵ دلار را رد کرد

وضعیت خطرناک؛ از ۲۴ تالاب کنوانسیون رامسر، ۶ تالاب در فهرست مونترو قرار دارد
میزان نوشت: قیمت نفت برنت در پایان معاملات دیروز ۷۲ سنت کاهش داشت و به ۵۵ دلار و ۵۲ سنت رسید.

وضعیت خطرناک؛ از ۲۴ تالاب کنوانسیون رامسر، ۶ تالاب در فهرست مونترو قرار دارد