پیروزی با ارزش یاران میلاد محمدی مقابل زسکا

وزیر کشور حکم نجفی را برای شهرداری تهران صادر کرد
تیم احمد گروژنی پس از ۴ شکست متوالی مقابل زسکا مسکو به پیروزی رسید.

وزیر کشور حکم نجفی را برای شهرداری تهران صادر کرد