عکس | توتیت تازه ترامپ، رسانه‌ها اقدام من مهم را گزارش ندادند

وزیر کشور: آمار و ارقام گویای یک حرکت مفید در کشور است/آماده برگزاری انتخابات هستیم
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جدیدترین توئیت خود بار دیگر از عملکرد رسانه ها انتقاد و آنها را به عدم اطلاع رسانی درباره اقدام خود متهم کرد.

وزیر کشور: آمار و ارقام گویای یک حرکت مفید در کشور است/آماده برگزاری انتخابات هستیم