بام خاطره‌ها به عنوان یک ظرفیت بسیار ویژه برای خرم‌آباد مطرح است

وزیر نیرو: برجام شرکت‌های معتبر صنعت برق دنیا را به ایران آورد
عضو شورای اسلامی شهر خرم‌آباد از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای درختکاری در بام خاطره‌ها خبر داد

وزیر نیرو: برجام شرکت‌های معتبر صنعت برق دنیا را به ایران آورد