بازار بی‌رمق سکه و ارز در پایان هفته

وزیر خارجه انگلیس: مدافع برجام و بهبود روابط با ایران هستیم
کاهش قیمت جهانی طلا در بازار تهران اثر معکوس داشت و قیمت انواع قطعات سکه در آخرین روز فعالیت بازار افزایش یافت.

وزیر خارجه انگلیس: مدافع برجام و بهبود روابط با ایران هستیم