دستور اجرایی جدید ترامپ هفته آینده صادر می‌شود

وزیر خارجه آمریکا سخنانش دربارۀ ایران را تکذیب کرد
مهر نوشت: دونالد ترامپ از صدور دستور جدید اجرایی مهمی در هفته آینده خبر داد.

وزیر خارجه آمریکا سخنانش دربارۀ ایران را تکذیب کرد