ابراز همدردی عارف با پرسنل آتش‌نشانی

وزیر ترمز بیانیه‌های کی‌روش را می‌کشد؟
ایسنا نوشت: رئیس مجمع نمایندگان تهران با حضور در سه ایستگاه‌ آتش‌نشانی با پرسنل زحمتکش آتش‌نشان ابراز همدردی کرد.

وزیر ترمز بیانیه‌های کی‌روش را می‌کشد؟