واکنش تلویحی سخنگوی شورای نگهبان به حواشی ایجاد شده درباره تعطیلی ۱۸آذر

وزیر بهداشت: رییس جمهور شخصا پیگیر حادثه تصادف قطارهاست
سخنگوی شورای نگهبان گفت: هر مصوبه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان تا زمانی که مراحل نهایی خود را سپری نکند، لازم الاجرا نخواهد بود.

وزیر بهداشت: رییس جمهور شخصا پیگیر حادثه تصادف قطارهاست