تصاویر| جشن انقلاب در دانشگاه کردستان

وزیر بهداشت: دمیدن در شیپور اختلاف موجب خروج از مسیر اصلی انقلاب می شود
جشن انقلاب به همت کمیته دانشگاهیان استان کردستان، در دانشگاه کردستان برگزار شد.

وزیر بهداشت: دمیدن در شیپور اختلاف موجب خروج از مسیر اصلی انقلاب می شود