فیلم | لحظه شلیک ممتد ضدهوایی دقایق پیش تهران

وزیر ارشاد: جشنواره‌های فجر، ۲۰ میلیون مخاطب دارند
لحظه شلیک ممتد ضدهوایی دقایق پیش تهران را در ویدئوی زیر ببینید.

وزیر ارشاد: جشنواره‌های فجر، ۲۰ میلیون مخاطب دارند