تصاویر | طرفداران نوجوان ترامپ

وزیر ارشاد از مراسم تودیع و معارفه به نمایشگاه مطبوعات رفت
عکس زیر دو طرفدار نوجوان دونالد ترامپ را نشان می‌دهد که در حال مصاحبه با گزارشگر یک شبکه تلویزیونی هستند. در تصویر دیگر نیز برخی از طرفداران ترامپ را در کنار وی مشاهده می‌کنید.

وزیر ارشاد از مراسم تودیع و معارفه به نمایشگاه مطبوعات رفت

نصب بیتالک