روایت استاندار ایلام از آخرین دیدار با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

وزیرجهاد کشاورزی از طرح های حوزه کشاورزی شهرستان ایوان بازدید کرد
ایسنا نوشت: استاندار ایلام از آخرین دیدارش با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت.

وزیرجهاد کشاورزی از طرح های حوزه کشاورزی شهرستان ایوان بازدید کرد