تصویر رویترز از زائر خانه خدا بر بلندای کوه جبل‌النور

وزارت ورزش،مرجع نهایی قانون در اساسنامه کمیته‌ملی المپیک
در تصویر زیر یکی از زائران خانه خدا را مشاهده می‌کنید که بر بلندای کوه جبل النور نشسته است. غار حرا در جبل النور (کوه نور) در اطراف مکه قرار دارد که یکی از مهمترین نقاط زیارتی در مکه محسوب می‌شود و رسالت پیامبر اسلام از آنجا آغاز شده است.

وزارت ورزش،مرجع نهایی قانون در اساسنامه کمیته‌ملی المپیک