پست اینستاگرای سروش رفیعی با “هفت طلایی”

وزارت دادگستری: مراقب ایمیل‌های مجعول باشید؛ فرستنده قصد کلاهبرداری دارد
سروش رفیعی قرار است پیراهن شماره هفت را بر تن کند.

وزارت دادگستری: مراقب ایمیل‌های مجعول باشید؛ فرستنده قصد کلاهبرداری دارد