صادر کنندگان برای ۱۰ سال آینده خود هدف‌گذاری کنند

ورود نهادهای نظارتی به ماجرای فساد در فوتبال
ایرنا نوشت: قائم مقام سازمان توسعه تجارت ایران گفت: صادر کنندگان کشورمان باید با ترسیم سبد صادراتی 10 سال آینده مناطق مختلف جهان برای تولید و صادرات محصولات خود برنامه ریزی کنند.

ورود نهادهای نظارتی به ماجرای فساد در فوتبال