تایید آزادی ایرانی‌های دربند دزدان دریایی سومالی

ورود شورای نگهبان به بررسی موضوع رجل سیاسی
نماینده زاهدان در کانال تلگرامی خود نوشت آزادشدگانی که اینک در سفارت سنگال هستند اسرایی بوده‌اند که در تانزانیا زندانی بوده‌اند و آزادی اسرای ایرانی در سومالی همچنان در حال پیگیری است.

ورود شورای نگهبان به بررسی موضوع رجل سیاسی