عکس | چشمه آب گرم در عکس روز نشنال جئوگرافیک

ورزش شانس زنده ماندن مبتلایان به سرطان را افزایش می‌دهد
عکس روز نشنال جئوگرافیک به نمای هوایی زیبایی از چشمه آب گرم پارک ملی یلوستون آمریکا اختصاص یافته است.

ورزش شانس زنده ماندن مبتلایان به سرطان را افزایش می‌دهد