مبارزه با قاچاق، اولویت نیروی انتظامی در سال جدید

ورزشگاه آزادی در اینستاگرام فیفا
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش مبارزه و مقابله با قاچاق، مبارزه با این پدیده شوم را اولویت ناجا در سال جدید اعلام کرد.

ورزشگاه آزادی در اینستاگرام فیفا