خبر خوش رئیس‌جمهور اسلوونی برای سرمایه‌گذاران در ایران

ودومستی: اروپا با ترامپ درباره لغو تحریمهای روسیه همکاری نخواهد کرد
مهر نوشت: رئیس‌جمهور اسلوونی با اعتقاد بر اینکه به آینده تعامل با ایران خوشبین هستیم تاکید داشته از سرمایه‌گذاران دو کشور حمایت می‌کنیم.

ودومستی: اروپا با ترامپ درباره لغو تحریمهای روسیه همکاری نخواهد کرد