آنفلوانزای مرغی در زنجان مشاهده شد

واگذاری 10هزار مسکن مهر به کارگران اردبیلی
ایسنا زنجان نوشت؛ آنفلوانزای مرغی در یکی از روستا‌های استان زنجان با نظارت و کنترل اکیپ‌های دامپزشکی مهار شد.

واگذاری 10هزار مسکن مهر به کارگران اردبیلی