۱۰۰ساعت لعنتی در جهنم پلاسکو

واگذاری ورزشگاه یادگار امام (ره) به تراکتورسازی بررسی می‌شود
پلاسکو در آتش سوخت و ویران شد. یکی از اولین نماد مدرنیته در ایران. روزها از آواربرداری گذشته و عملیات یافتن پیکرهای شهدای آتش نشان وارد روز پنجم شده است؛ ۱۰۰ ساعت از فاجعه گذشت

واگذاری ورزشگاه یادگار امام (ره) به تراکتورسازی بررسی می‌شود