بروجردی: فلسطین موضوع محوری و مهم جهان اسلام است

واکنش ییلدریم به ترور سفیر روسیه
تسنیم نوشت: رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: جهان اسلام در مورد فلسطین موضع مشترک دارند و مسأله فلسطین موضوع محوری و مهم جهان اسلام است.

واکنش ییلدریم به ترور سفیر روسیه