گاو نُه من شیر

واکنش یک عضو شورای شهر به ادعای واگذاری املاک نجومی به رفتگران و کارگران
مناظره که تمام شد احساس کردم چند جای کار در این نظام سیاسی-اجتماعی می‌لنگد که چنین مناظره‌ای در آن برگزار می‌شود.

واکنش یک عضو شورای شهر به ادعای واگذاری املاک نجومی به رفتگران و کارگران