عبور ناو هواپیمابر چین از تنگه تایوان

واکنش کنسولگری ایران در افغانستان به ادعای بازداشت سه ایرانی
بی بی سی نوشت: تازه‌ترین مورد افزایش شدت در روابط تنش آلود دو کشور همسایه است و مقامات تایوانی از مردم خواسته‌اند آرامش خود را حفظ. کنند.

واکنش کنسولگری ایران در افغانستان به ادعای بازداشت سه ایرانی