انتخاب رییس جدید هیات فوتبال لرستان همچنان بلاتکلیف / یکسال سرپرستی برای یک هیات

واکنش کرملین به ادعای اردوغان
انتخابات هیاتهای فوتبال هر استان هر چهار سال یکبار برگزار و رییس هیات برای مدت چهارسال انتخاب می شود هیات فوتبال لرستان که از چند دوره قبل مسئولیتش به عهده حیدر {همایون }بهاروند رییس کنونی سازمان لیگ فوتبال کشور بوده است.

واکنش کرملین به ادعای اردوغان