پرداخت تسهیلات مستقیم به ۳۶۳ واحد تولیدی استان

واکنش کابل به اظهارات اخیر پوتین
مهر نوشت: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از پرداخت ۵۵۱ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی این استان خبر داد.

واکنش کابل به اظهارات اخیر پوتین