«بادهای سوزا» روایت بادهایی که انسان را تسخیر می‌کنند

واکنش پ.ک.ک به حملۀ تروریستی استانبول
مراسم آیین‌زار که در جنوب کشورمان برگزار می‌شود، سوژه دوربین دو مستندساز کشورمان قرار گرفته است تا فیلمی با عنوان «بادهای سوزا» را با همین موضوع بسازند.

واکنش پ.ک.ک به حملۀ تروریستی استانبول