پوری‌حسینی: سهام عدالت ۵۵۰ هزار تومان می‌ارزد

واکنش وزیر کشور به اظهارات مطرح شده درباره عملیات تروریستی در داخل کشور
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به این که ارزش فعلی سهام عدالت هر فرد ۵۵۰ هزار تومان است گفت: اگر اختلاس یا هر موضوع دیگری در شرکتها انجام شده یا می شود به سازمان خصوصی سازی ارتباطی ندارد.

واکنش وزیر کشور به اظهارات مطرح شده درباره عملیات تروریستی در داخل کشور