صداپیشه جناب‌خان از مردم برای تماشای کدام نمایش دعوت کرد؟

واکنش وزارت کشور به شوی انتخاباتی بقایی و احمدی‌نژاد
محمد بحرانی، صدا‌پیشه جناب‌خان، بعد از تماشای «آدم، آدم است» از مردم دعوت کرد به دیدن این نمایش بیایند.

واکنش وزارت کشور به شوی انتخاباتی بقایی و احمدی‌نژاد