فضای بی‌دفاع شهری در پایتخت تبدیل به پایگاه اورژانس شد

واکنش وزارت کشور به شلیک ضدهوایی در آسمان تهران
شهرداری تهران اعلام کرد یکی از فضاهای بی‌دفاع شهری در قلب پایتخت را به پایگاه اورژانس تبدیل کرده‌است.

واکنش وزارت کشور به شلیک ضدهوایی در آسمان تهران