اعطای تندیس سومین همایش مسئولیت‎های اجتماعی صنعت نفت کشور به پالایشگاه آبادان

واکنش وزارت خارجه به بیانیه کاخ سفید
مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان از اعطای تندیس سومین همایش مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت کشور به پالایشگاه این شهر خبر داد.

واکنش وزارت خارجه به بیانیه کاخ سفید