تصاویر | شهری درحصار کوه‌ها و ارتفاعات جنگلی

واکنش هاشمی‌نسب به نشان دادن پول به پرسپولیسی‌ها: با من هم همین رفتار را کردند اما جا نزدم
ایلام؛ یکی از شهرهای کردنشین غرب ایران و مرکز استان ایلام است که مردم آن به زبان کردی ایلامی تکلم می‌کنند. شهر ایلام درحصاری از کوه‌ها و ارتفاعات جنگلی واقع شده و آب وهوایی معتدل کوهستانی و بهاری دارد.

واکنش هاشمی‌نسب به نشان دادن پول به پرسپولیسی‌ها: با من هم همین رفتار را کردند اما جا نزدم