مدیر جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر در نشست «آیین آواز»

واکنش مدودیف به اقدام آمریکا
حمیدرضا نوربخش مدیر سی و دومین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر در پنجمین نشست تخصصی «آیین آواز» به بررسی «نقش و کیفیت تنوع آوایی در رنگ‌آمیزی تحریر» می‌پردازد.

واکنش مدودیف به اقدام آمریکا