تصاویر | خشک‌شدن دریاچه عباس‌آباد و بیرون آمدن عمارت دوره صفویه از زیر آب

واکنش فرنوش شیخی به گلزنی کاوه رضایی برای شارلوا
دریاچه طبیعی عباس‌آباد از قدیمی ترین دریاچه های طبیعی ایران است که بیش از ۱۰ هکتار وسعت دارد و به دلیل پر آبی، عمارت موجود در میانه آن که مربوط به دوره صفویه است زیر آب بود. در سال های اخیر به دلیل خشکسالی، عدم استفاده بهینه از آب دریاچه، این منطقه گردشگری به خشکی نهاده است. پیشانی دریاچه طبیعی و مجموعه تاریخی عباس‌آباد در 9 کیلومتری شرق شهرستان بهشهر در مازندران واقع شده است.

واکنش فرنوش شیخی به گلزنی کاوه رضایی برای شارلوا