سهم تحریم‌ها در رکود اقتصادی

واکنش علم‌الهدی به «خودمختار» نامیدن مشهد /مخالف کنسرت هستم چون…
دنیای اقتصاد نوشت:نتایج یک پژوهش دانشگاهی با هدف شناسایی مهم‌ترین دلایل رکود اقتصادی کشور در اوایل دهه 90 نشان می‌دهد که تحریم‌های بین‌المللی مهم‌ترین عامل ایجاد شرایط رکودی در کشور طی دوره یادشده بوده است.

واکنش علم‌الهدی به «خودمختار» نامیدن مشهد /مخالف کنسرت هستم چون…