سند سیاست دفاعی آمریکا در وبسایت کاخ سفید منتشر شد

واکنش عضو حقوقدان شورای نگهبان به حادثه پلاسکو
تسنیم نوشت: رئیس جمهور آمریکا سند سیاست دفاعی این کشور است را در وب‌سایت کاخ سفید منتشر کرد.

واکنش عضو حقوقدان شورای نگهبان به حادثه پلاسکو