وقوع سالیانه ۲ میلیون و ۳۵۰هزار حادثه در کشور

واکنش عارف به ماجرای برهم زدن سخنرانی معاون پارلمانی روحانی در نماز جمعه یزد
محمد اصابتی مدیرکل بازرسی کار وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وقوع سالیانه 2 میلیون و 350 هزار حادثه ناشی ازکار در کشور اتفاق می افتد.

واکنش عارف به ماجرای برهم زدن سخنرانی معاون پارلمانی روحانی در نماز جمعه یزد