در جلسه امشب جامعه روحانیت مبارز چه گذشت؟

واکنش ظریف به دعوت آمریکا در مذاکرات آستانه
تسنیم نوشت:سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه در جلسه امشب جامعه روحانیت مبارز پیرامون تشکیل جبهه مردمی نیروهای انقلاب بحث و تبادل نظر شد، گفت: جامعه روحانیت در قالب حرکت جمعی‌ای که از سوی نیروهای انقلابی برای انتخابات شورای شهر انجام شده حرکت می‌کند.

واکنش ظریف به دعوت آمریکا در مذاکرات آستانه