پایان هماهنگی‌های ایران و عربستان برای شرکت حجاج ایرانی در حج ۹۶

واکنش شمخانی به اظهارات تبلیغاتی مقامات بی‌تجربه سعودی
مهر نوشت: وزارت حج عربستان سعودی از پایان هماهنگی های لازم میان این وزارتخانه و سازمان حج و زیارت ایران برای مشارکت حجاج ایرانی در حج سال ۹۶ خبر داد.

واکنش شمخانی به اظهارات تبلیغاتی مقامات بی‌تجربه سعودی