عکاسان زیبایی‌های بناهای تاریخی مرکز تهران را قاب می‌گیرند

واکنش سیدمهدی طباطبایی به توهین احمدی‌نژاد درباره هاشمی:مردم با رای خود نشان خواهند داد که آگاه شدند
اسامی عکاسان، بناها و مسیرهای تورهای بازار و بناهای تاریخی نخستین جایزه هنری قلب تهران اعلام شد.

واکنش سیدمهدی طباطبایی به توهین احمدی‌نژاد درباره هاشمی:مردم با رای خود نشان خواهند داد که آگاه شدند