۸۰ درصد پلاسکونشینان در نور جانمایی شدند

واکنش سعید جلیلی به کاندیداتوری‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری
ایسنا نوشت: در حالیکه برخی کسبه پلاسکو نسبت به جانمایی واحدهایشان در مجتمع نور اعتراض دارند و حتی نمی‌خواهند در این واحدها مستقر شوند، رئیس اتاق اصناف اعلام کرد که مسئول جانمایی با اتحادیه‌های مربوطه هستند که به اعتراضات کسبه پلاسکو رسیدگی می‌کنند و در حد امکان، مشکلات‌شان درخصوص واحدها حل می‌شود.

واکنش سعید جلیلی به کاندیداتوری‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری