زمان تاسیس شرکت ساخت کشتی

واکنش سروش به اعداد ٤ و ٦
رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرد : تا پایان ماه میلادی جاری شرکت مشترک چهارجانبه با حضور ایدرو، کشتیرانی، نفنتکش و دوو تاسیس می شود.

واکنش سروش به اعداد ٤ و ٦