تشخیص زوال عقل با بازی واقعیت مجازی

واکنش سخنگوی وزارت‌خارجه به برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای
محققان سوئیسی با ابداع بازی رایانه‌ای جدید برای آزمودن قدرت جهت‌یابی امیدوارند بتوانند با تشخیص زودهنگام بیماری زوال عقلی،رونددرمان آن را تاثیرگذارتر سازند.

واکنش سخنگوی وزارت‌خارجه به برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای