ایران و آذربایجان تفاهم‌نامه مطبوعاتی امضا کردند

واکنش سازمان تجارت جهانی به پیروزی ترامپ
ایسنا نوشت: نماینده شورای مطبوعات آذربایجان و معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای تقویت و گسترش فعالیت‌های رسانه‌ای میان دو کشور ایران و آذربایجان،‌ تفاهمنامه امضا کردند.

واکنش سازمان تجارت جهانی به پیروزی ترامپ

کانال تلگرام اکسین چنل