تخریب سنگ قبر یکی از بزرگان موسیقی

واکنش رییس اصناف به طرح جدید برخورد با آرایشگاه‌‌های زنانه
ایلنا نوشت: منصوره رضایی همسر مرحوم فرهنگ شریف با اعلام اینکه عکس استاد شریف از روی سنگ مزارش مفقود شده، گفت: دیروز عصر که بر سر مزار استاد رفته بودیم متاسفانه مشاهده کردیم عکس از روی سنگ مزار ربوده شده است.

واکنش رییس اصناف به طرح جدید برخورد با آرایشگاه‌‌های زنانه