واکنش حاج کاظم به دستگیری دو دختر موتورسوار!

واکنش رامین رضائیان به حاشیه‌های پرسپولیس
روزنامه شهروند در ستون طنز امروز خود به موضوع دستگیری دختران موتورسوار دزفولی و دعوای طالبان و داعش پرداخت.

واکنش رامین رضائیان به حاشیه‌های پرسپولیس